In 1973 is de toenmalige directeur van de Joannesschool Nijmegen samen met een aantal enthousiaste leerkrachten gestart met avondonderwijs voor oud-leerlingen. Bij deze leerlingen bestond een sterke behoefte om hun kennis op peil te houden en zich verder te ontwikkelen. De Joannesschool, voorloper van het huidige Pro College Nijmegen, was toen nog gevestigd aan de Celebesstraat. In 2018 bestaat De Avondschool dus al 45 jaar.

In 2002 dreigde De Avondschool te worden gesloten. Om dat te voorkomen werd door de cursisten, samen met het team, een demonstratie georganiseerd op het stadhuis tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad. De raad was zo onder de indruk, dat zij besloot De Avondschool als zelfstandige school te blijven subsidiëren. Een zeer geslaagd initiatief, want tot op heden verstrekt de gemeente Nijmegen ons subsidie.
Vanaf 2002 draagt De Avondschool officieel de naam ‘Nijmeegse Avondschool voor volwassenen met een LVB’.

In de loop der jaren is het aantal cursussen sterk gegroeid. Bij de start werd lesgegeven in de vakken AVO (taal en rekenen), textiele werkvormen en metaal. Daarna zijn daar koken, fietstechniek en hout aan toegevoegd en later ook bakken, Engels, Duits en theorie Rijvaardigheid. De afgelopen jaren is het aanbod nog verder uitgebreid met sport, EHBO en zang.

Niet onvermeld mag blijven dat Mieke Reijnen en Theo van Schaik† bijna 45 jaar lang de drijvende krachten achter de Nijmeegse Avondschool zijn geweest. Wij allen zijn hun grote, niet aflatende gedrevenheid en betrokkenheid zeer dankbaar.