Nederlands

Bij lezen en taalvaardigheid volgen de cursisten een individuele leerlijn. Iedereen werkt in z’n eigen tempo en niveau. Het leesprogramma bestaat uit 9 niveaus. De cursisten vergroten al lezend hun leesvaardigheid en algemene kennis. Eigen literatuur mag worden meegebracht. De cursisten vergroten al lezend ook hun algemene kennis, omdat de inhoud van de leerstof leerzaam is. Het taalprogramma richt zich op het schrijven van de Nederlandse taal: woorden, zinnen en teksten.

Nederlands

Duits

De cursus is gericht op het beheersen van de basisvaardigheden van het Duits. De klemtoon ligt op de conversatie, zowel het Duits kunnen verstaan als het je kunnen uitdrukken in het Duits. Ook wordt aandacht geschonken aan het correct leren formuleren van zinnen.

Engels

De cursus is gericht op het beheersen van de basisvaardigheden van het Engels. De methode die wordt gebruikt richt zich op zowel de conversatie als op een correct leren opbouwen van zinnen. Aan de hand van vragen wordt aandacht besteed aan het begrijpen van de tekst. De cursus bestaat uit een beginnersgedeelte en een onderdeel voor gevorderden.

Rekenen

Rekenen

De rekenmethoden en materialen zijn speciaal gemaakt voor de cursist die moeite heeft met rekenen. Ook hier volgen de cursisten een individuele leer¬lijn en werkt iedereen op eigen tempo en niveau. Er wordt aandacht besteed aan budgetteren en geldrekenen, het bijhouden van inkomsten en uitgaven en omgang met geld. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de door het IVIO aangegeven rekenmethoden, die voorbereiden o[ het doen van het IVIO- examen.