De Nijmeegse Avondschool kent vanuit haar visie de volgende principes:
de schoolomgeving is: · veilig · gericht op de cursist · gestructureerd · professioneel · kwaliteitgericht · ingericht naar eigen voorkeur, aanleg en tempo· kleinschalig·

Het is onze missie om met de cursisten te werken aan identiteit en ontwikkeling op:
– Cognitief gebied: wat kan en wil ik nog leren om zelfstandig te kunnen werken?
– Praktisch gebied: wat kan en wil ik nog leren om zelfstandig te kunnen zijn?
– Verbaal- en communicatief gebied: hoe maak ik duidelijk wat ik wil vragen/zeggen?
– Sociaal-emotioneel gebied: wat vind ik leuk om te doen zodat ik persoonlijk kan groeien?
– Maatschappelijk gebied: hoe kan ik een werkplek in het ‘vrije bedrijf’ veroveren?

Om deze missie waar te kunnen maken onderhoudt de Nijmeegse Avondschool nauwe contacten met de gemeente Nijmegen, andere samenwerkings- en ketenpartners en bedrijven. Samen maken we het voor onze cursisten mogelijk ieder jaar opnieuw cursussen te volgen die zijn afgestemd op hun behoefte, tempo en niveau.